Amerikanske håndbøker kan være morsomme nok. Her er et lite utsnitt fra instruksjonsboken til Chevrolet Tahoe i avsnittet som omhandler terrengkjøring:

Category: Humor
Hits: 2927