Spør deg selv disse 3 spørsmålene:

1. Hvorfor trenger noen i det hele tatt å kreve «bevis» på den såkalte «vaksinen» fra deg eller andre, enten du har tatt den eller ikke, så lenge direktøren for CDC gjentatte ganger har sagt at «vaksinen» ikke stopper smitte? Så hva er formålet med vaksinepass annet enn å kontrollere deg og dine bevegelser og aktiviteter? Ingen vaksine har noensinne stoppet smitte men om vaksinen virker så kan den redusere graden av sykdom.

2. Hvorfor blir vi fortalt at der er et dødelig virus som bare «vaksinen» kan stoppe når vi ser at tilfeller av både covid sykdom og død ØKTE etter at 62% av den amerikanske befolkning var «vaksinert»? Det er bare de landene med høy vaksinegrad som kan vise til unormalt økt dødelighet...

3. Vi blir fortalt at Omicron varianten er skremmende, mye verre enn Delta, når den bare er 0.3% forskjellig? Det er ikke noen variant i det hele tall, nesten identisk til Delta og har vist seg å være mye mindre farlig. Likevel bruker styresmaktene Omicron som unnskyldning til ulovlig nedstenging av landet med mindre du kan vise til negativ smittetest eller vaksinepass. Husk at de vaksinerte sprer like mye smitte som andre, ingen vaksine har noensinne stoppet smitte...