Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Jeg har ofte tenkt at et solselleanlegg er en grei sak men inntjeningstiden har jo tradisjonelt ligget på 15+ år så det er jo mest egnet for entusiaster... Det siste året har politikere snudd opp ned på den saken... eller dvs, de har jobbet med det i flere tiår men først nå når alt er forberedt i lover og utenlandsavtaler vi ikke kan trekke oss ut av så har strømprisen tidoblet seg og i korte perioder også 20-30 doblet seg og da blir regnestykket langt mer gunstig... "Hva var det jeg sa?" kan jo være på sin plass å si igjen. Jeg har fått myyyyye pepper for å "spå" at strømprisen skulle minst 3-doble seg for bare 2-3 år siden men da var jeg visst ikke riktig klok i noens øyne...

Read more: Solselleanlegg, off-grid, innledende tanker.