Etter et par år med et par dieselaggregat på rundt 5kW har det vist seg å være en god løsning mht. strømforsyning på hytta. Har en batteribank på ca. 500Ah og en 600W sinusinverter som forsyner 230V til kjøleskap. Alt lys er 12V. Koking skjer delvis på gass og delvis på induksjonsplate. Vannpumpe og vv.bereder kjører kun når aggregatet går men det har også vist seg å være nok vann til småbruk med bare trykktanken. Når vi har større vannforbruk på gang som ved oppvask o.l. startes aggregatet manuelt litt i forkant og går da gjerne et par timer for å varme opp vv.berederen og lade batteriene.

 

 

Første aggregatet ble et kina-aggregat med "Silent" klistremerker på alle kanter. Klistremerkene hjalp ikke stort på lyden og da det havarerte etter kun 70 timer dumpet jeg over et SDMO Alizè aggregat som kun var kjørt drøyt 18.000 timer men hadde en feil i generatoren. Feilen ble raskt reparert og aggregatet satt i drift på hytta. Her er en sammenligning mellom de to. Kameraet ser ut til å plukke opp et annet lydbilde enn øret så i praksis virker det å være enda større forskjell enn denne videoen viser:

 

Bygget om SDMO aggregatet med en DynaGen GSC300 aggregatkontroller. Denne tar seg av startsekvens med gløding og flere gjenstarter om ikke første forsøk er vellykket. I tillegg er der vanlig overvåking av temperatur og oljetrykk samt timeteller o.l.

 

Batteribanken overvåkes av en Xantrex LinkPRO batterimonitor med alarmutgang. Alarmutgangen brukes til å starte aggregatet ved behov og kan stilles inn til å gi alarm både ved lav batterispenning og ved mindre batterikapasitet enn en innstillbar prosent av total batterikapasitet. Når alarmen går på startes aggregatet via GSC300 og det går da i en innstillbar tid som jeg for tiden har satt til 4 timer.

 

 Da vi byttet hus for et år siden fikk vi en 60 cm induksjonstopp til overs og denne skal inn på hytta. Da blir 5kW litt i snaueste laget så det er på tide med nytt aggregat. Etter litt leting på finn.no dumpet jeg over både generator og dieselmotor omtrent samtidig. Ferdige aggregat med ukjent tilstand virker veldig høyt priset så valget mitt falt på en Lister HA3 luftkjølt dieselmotor med få gangtimer:

og en Newage-Stamford generator på 1500 rpm og 16.5kVA:

Generatoren skulle vært kjørt bare noen få tusen timer og 100% i orden. Tok for sikkerhets skyld ut lagrene of de viste seg å synge på aller siste verset. Greasen var svart og det meste av den lå på utsiden av lagrene...

Nye lagre montert og isolasjonslakken pyntet litt på her og der.

 

Det hadde jo vært langt enklere å kjøpe et ferdig aggregat og kanskje gjort en større eller mindre ombygging men bare halvparten så gøy... Aggregatene i "min prisklasse" har i alle fall ikke startautomatikk og ser gjerne så som så ut.

 

Eksisterende strømopplegg ser i dag slik ut:

Ser ingen grunn til å endre stort på dette selv om aggregatets størrelse og utførelse blir endret.

 

Lister HA3 motoren dukket opp som forventet 10.01.12. Ved første start viste det seg at den jaget ganske mye og hadde problemer med å holde fast turtall. Litt etterforskning og det viste seg å være et kort stag mellom regulatoren og dieselpumpene som var litt bøyd og feilplassert slik at regulatorstaget ikke beveget seg helt fritt:

 

Staget som var bøyd er nummer 36:

Dette er direkte koblet til tannstangen som går gjennom innsprøytningspumpene som viser på YouTube videoen over. Feilplasseringen var at det var tredd inn i "29" nedenfra og opp og skiven "37" manglet. At staget var tredd feil vei er nok ikke så vesentlig i seg selv men at det ikke traff hullet i "29" uten å måtte bendes litt sideveis var nok hovedproblemet.

 

Har fått prøveoppstilt motor og generator. Det ble litt forskjellig i forhold til hvordan jeg hadde tenkt meg men det ser ut til å bli en bra løsning. Tok en prøvestart uten last for å se om generatoren var i orden. Under U-profilene i fundamentet skal jeg sveise fast 2 stk firkantrør på tvers og disse skal boltes direkte i fjellet uten noen form for gummi/vibrasjonsdemping:

 

Oppdatering følger etterhvert som prosjektet skrider fram...

 

Nåja, skrider frem og skrider frem. Det hele stoppet opp da hytta ble solgt og aggregatdelene ble liggende i møllpose men det er nå ikke gitt opp enda, har bare ikke kunnet prioritere det.

...men før eller siden skjer der ting... Aggregatet er noenlunde ferdigbygget og har i løpet av høst/vinter 2022 levert 122 kWh til huset som supplement til solcelle/batteri anlegget. Med dieselprisene nå til dags er det ikke akkurat noen god business men formålet har vært testkjøring og nødstrøm når der blir den planlagte strømkrisen og medfølgende strømrasjonering til vinteren.

En liten kaldstart i -5 grd.C UTEN å bruke kaldstartfunksjonen:

Aggregatet fjernstyres fra hjemmeautomasjonssystemet og overvåkes og startes av en Dynagen GSC400.